U nas możesz wykonać operację zaćmy refundowaną przez NFZ - szybko, profesjonalnie, bezpiecznie i bezproblemowo

NASZA OFERTA I CENNIK

Co warto wiedzieć?

Zaćma (katarakta) to choroba oka, w której następuje stopniowy spadek przejrzystości własnej naturalnej soczewki. Niniejsze zmętnienie soczewki oka może spowodować stopniową utratę wzroku. Osoba z zaćmą ma zaburzenia widzenia, widzi szaro, jakby patrzyła przez mgliste szkło. Zaćma występuje najczęściej u pacjentów w podeszłym wieku.
Jedynym sposobem leczenia zaćmy jest zabieg chirurgiczny. Najpowszechniej stosowaną metodą usuwania zaćmy jest nowoczesna metoda ultradźwiękowa, którą dodatkowo można uzupełnić najnowszą metodą laserową. Usunięcie zaćmy oka jest obecnie najczęściej wykonywaną operacją oczu.
Główną korzyścią jest poprawa wzroku, a tym samym poprawa jakości życia codziennego. Dodatkowo podczas zabiegu usunięcia zaćmy można jednocześnie pozbyć się wad refrakcyjnych, takich jak krótkowzroczność, dalekowzroczność czy astygmatyzm.
Operacja zaćmy przeprowadzana jest ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym przy użyciu znieczulających kropli do oczu. Lekarz otwiera oko przez wykonanie mikronacięcia o szerokości 2 mm, rozkrusza soczewkę ultradźwiękiem, po czym odsysa ją. Następnie do przezroczystej torebki soczewki oka lekarz wprowadza nową miękką soczewkę wewnątrzgałkową, którą wcześniej dopasowuje do Państwa oka, zgodnie z wymaganiami odnośnie korekcji Państwa wad wzrokowych. Powstałej przy mikronacięciu rany chirurgicznej zwykle nie trzeba szyć, ponieważ po uzupełnieniu przestrzeni przedniej komory oka rana sama się zamyka.
Przed samym zabiegiem wykonamy w naszej Klinice badanie przedoperacyjne, na podstawie którego lekarz okulista wraz z optometrystą zaproponują soczewkę wewnątrzgałkową dopasowaną do Państwa oka i zgodnie z Państwa wymaganiami. Przez 3–5 dni przed zabiegiem konieczne jest zastosowanie kropli przeciwzapalnych, które podawane są w celu zapobiegnięcia wystąpieniu zapalenia oka.

Sam zabieg operacyjny trwa około 10–20 minut i wykonywany jest w pozycji leżącej, w stanie pełnej świadomości. Podczas całej operacji będziecie Państwo w kontakcie z członkami zespołu operacyjnego. Po operacji oko zostanie zakryte opatrunkiem i będą mogli Państwo wrócić do domu z osobą towarzyszącą. Bezpośrednio po zabiegu należy odpoczywać w domu. Następnego dnia lub za kilka dni należy wykonać badanie u Państwa okulisty.

Przez kilka dni po zabiegu należy stosować krople przeciwzapalne. Przywrócenie i stabilizacja wzroku przychodzi bardzo szybko, zazwyczaj w ciągu 4 tygodni po zabiegu. W ciągu 2–3 tygodni po zabiegu nie należy naciskać na oko, a także wykonywać czynności wymagających aktywności fizycznej, związanych ze wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego (np. podnoszenie ciężkich przedmiotów). W krótkim okresie pooperacyjnym, zwykle przez kilka dni, również nie zaleca się prowadzenia pojazdów.
W pierwszych dniach po zabiegu możecie być Państwo bardziej wrażliwi na światło. Zaleca się unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego (nieuprawianie sportu, niewykonywanie wymagającej fizycznie pracy). Należy unikać przebywania w środowisku zapylonym, zapobiegać możliwości uszkodzenia operowanego oka oraz stosować przepisane krople do oczu.
Na podstawie dyrektywy transgranicznej z października 2014 r. NFZ zwraca Polakom większą część kosztów za usunięcie zaćmy w Czechach. Firmy ubezpieczeniowe pokrywają pacjentom koszt jednej wybranej jednoogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej. Nasza Klinika jednak oferuje Klientom szerszą gamę różnych rodzajów soczewek wewnątrzgałkowych, spośród których mogą oni dokonać wyboru. Używamy najwyższej jakości materiałów firmy Carl Zeiss oraz spółki Alcon.

Cena usunięcia zaćmy związana jest z wybranym typem wszczepionej soczewki.
Soczewka wewnątrzgałkowa trójogniskowa jest unikalną soczewką, która potrafi rozproszyć docierające światło na trzy części, a mianowicie 50% na dużą odległość, 20% na średnie odległości i 30% na małą odległość. Jednocześnie rozwiązuje ona kwestię funkcjonowania bez okularów do czytania oraz tych na dalekowzroczność. Toryczna wersja tej trójogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej przeznaczona jest dla osób cierpiących dodatkowo na astygmatyzm. Soczewkę tę w szczególności docenią pacjenci, którzy pracują przy komputerze, a także osoby, które nie chcą przez noszenie okularów ograniczać swojej aktywności fizycznej.

Dwuogniskowa (bifokalna) soczewka wewnątrzgałkowa posiada właściwości wspomagające widzenie jednocześnie na małych i dalszych odległościach. Toryczna wersja tej dwuogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej przeznaczona jest dla osób cierpiących dodatkowo na astygmatyzm.

Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa, jak sama nazwa wskazuje, poprawia tylko jeden rodzaj wady refrakcyjnej.

Cennik

Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa (Alcon) 2 326 PLN
Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa Zeiss Violet 2 824 PLN
Toryczna jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa 3 654 PLN
Wieloogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa AT.LISA 5 316 PLN
Trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa AT.LISA 6 478 PLN

Co warto wiedzieć?

Rozróżniamy ogółem trzy wady refrakcji i każda z nich różni się swoim charakterem i metodą wykorzystywaną podczas ich usuwania. Najpierw jednak przyjrzyjmy się zdrowemu oku. W zdrowym oku promienie świetlne docierające z otoczenia przechodzą przez układ optyczny oka. Następnie te połączone promienie padają na siatkówkę, w wyniku czego powstaje obraz doskonale ostry. Zdrowe oko więc charakteryzuje się tym, że ma odpowiednią równowagę pomiędzy łamliwością optyczną i długością oka. Oftalmolodzy takie oko nazywają normowzrocznym (emetropicznym), to jest bez wady dioptrycznej (refrakcyjnej).

Krótkowzroczność (myopia), charakteryzuje się tym, że docierające promienie światła nie padają na siatkówkę oka, ale przed siatkówkę. Obraz więc nie tworzy się na siatkówce i pacjent z taką wadą refrakcyjną postrzega to jako niewyraźne widzenie.

Niedowidzenie (amblyopia) jest funkcjonalną wadą oka, która charakteryzuje się zmniejszoną ostrością wzroku. Przy niedowidzeniu zdarza się, że mózg przestaje przetwarzać sygnały wizualne wysyłane z oka o obniżonej ostrości, aby zapobiec na przykład podwójnemu widzeniu. W ten sposób mózg przetwarza obraz tylko ze zdrowego oka i słabsze oko może nawet całkowicie pominąć. Niedowidzenie to choroba, która zawsze powstaje w dzieciństwie i konieczne jest, aby w odpowiednim czasie rozpocząć jej leczenie, dopóki funkcje wzrokowe dziecka nie rozwinęły się w pełni (w przybliżeniu do 8 lat).
Wady refrakcji można skorygować poprzez noszenie okularów lub soczewek kontaktowych. Inną możliwością jest chirurgiczne usunięcie powstałej wady. Najnowocześniejsza technologia i najnowocześniejsze procedury medyczne potrafią przywróić ostry wzrok nawet osobom, u których nigdy wcześniej nie było to możliwe ze względu na ograniczenia zdrowotne. Odpowiednia metoda usuwania wad refrakcji wybierana jest w zależności od wieku pacjenta, rodzaju wady i jej stopnia zaawansowania, indywidualnej anatomii oka oraz oczywiście zgodnie z życzeniami i oczekiwaniami pacjenta.

Możliwość chirurgicznego usunięcia wad refrakcji.

Jedną z możliwości jest lensektomia refrakcyjna, podczas której Państwa naturalna soczewka oczna zostaje zastąpiona nową soczewką wewnątrzgałkową. Nasza Klinika OFTEX w Pardubicach specjalizuje się właśnie w lansektomii refrakcyjnej i mamy nie tylko duże doświadczenie w jej wykonywaniu oraz wspaniałe wyniki, ale także wielu zadowolonych Klientów. Wykorzystujemy soczewki wewnątrzgałkowe renomowanej firmy światowej – niemieckiej spółki Carl Zeiss.

Niniejsza metoda usuwania wad refrakcji przeznaczona jest przede wszystkim dla Klientów po 40. roku życia, których soczewki wraz z wiekiem w naturalny sposób tracą zdolność do akomodacji. Z uwagi na wyjątkowość nowoczesnych soczewek wewnątrzgałkowych metoda ta może usuwać nawet kombinacje wad refrakcji, których jednoczesne usunięcie nie było wcześniej możliwe. Operację można przeprowadzić również w przypadku, gdy u pacjenta występuje zaćma.

Drugą możliwością jest zastosowanie soczewki fakijnej, którą podczas zabiegu umieszcza się przed Państwa własną soczewkę oczną. Zabieg ten jest odwracalny w dowolnym momencie, soczewkę fakijną można więc w razie potrzeby usunąć z oka, a Państwa wada refrakcji będzie znów taka sama jak przed operacją. Ważne jednak jest, aby wiedzieć, że soczewka fakijna nie rozwiązuje problemu starczowzroczności (presbyopii), która pojawia się po około 40. roku życia w wyniku naturalnej utraty zdolności do akomodacji przez soczewkę.

W naszej Klinice Okulistycznej OFTEX w Pardubicach wykorzystujemy soczewki fakijne amerykańskiej spółki Staar Surgical.

Inną możliwością jest laserowy zabieg cofnięcia wady refrakcji, podczas którego laser wyreguluje krzywiznę Państwa rogówki, a tym samym doprowadzi do regulacji wady refrakcyjnej. Zabieg ten, w przeciwieństwie do innych rodzajów zabiegów, jest nieodwracalny i ma również pewne ograniczenia.
Główną korzyścią jest oczywiście ostre widzenie i poprawienie Państwa jakości życia codziennego bez konieczności stosowania okularów lub soczewek kontaktowych.
Operacja jest przeprowadzana ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym przy użyciu znieczulających kropli do oczu. Lekarz otwiera oko przez wykonanie mikronacięcia o szerokości 2 mm, rozkrusza soczewkę ultradźwiękiem, po czym odsysa ją. Następnie do przezroczystej torebki soczewki oka lekarz wprowadza nową miękką soczewkę wewnątrzgałkową, którą wcześniej dopasowuje do Państwa oka, zgodnie z wymaganiami odnośnie korekcji Państwa wad wzrokowych. Powstałej przy mikronacięciu rany chirurgicznej zwykle nie trzeba szyć, ponieważ po uzupełnieniu przestrzeni przedniej komory oka rana sama się zamyka.
Przed samym zabiegiem wykonamy w naszej Klinice badanie przedoperacyjne, na podstawie którego lekarz okulista wraz z optometrystą zaproponują soczewkę wewnątrzgałkową dopasowaną do Państwa oka i zgodnie z Państwa wymaganiami. Przez 3–5 dni przed zabiegiem konieczne jest zastosowanie kropli przeciwzapalnych, które podawane są w celu zapobiegnięcia wystąpieniu zapalenia oka.

Sam zabieg operacyjny trwa około 10–20 minut i wykonywany jest w pozycji leżącej, w stanie pełnej świadomości. Podczas całej operacji będziecie Państwo w kontakcie z członkami zespołu operacyjnego. Po operacji oko zostanie zakryte opatrunkiem i będą mogli Państwo wrócić do domu z osobą towarzyszącą. Bezpośrednio po zabiegu należy odpoczywać w domu. Następnego dnia lub za kilka dni należy wykonać badanie u Państwa okulisty.

Przez kilka dni po zabiegu należy stosować krople przeciwzapalne. Przywrócenie i stabilizacja wzroku przychodzi bardzo szybko, zazwyczaj w ciągu 4 tygodni po zabiegu. W ciągu 2–3 tygodni po zabiegu nie należy naciskać na oko, a także wykonywać czynności wymagających aktywności fizycznej, związanych ze wzrostem ciśnienia wewnątrzgałkowego (np. podnoszenie ciężkich przedmiotów). W krótkim okresie pooperacyjnym, zwykle przez kilka dni, również nie zaleca się prowadzenia pojazdów.
W pierwszych dniach po zabiegu możecie być Państwo bardziej wrażliwi na światło. Zaleca się unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego (nieuprawianie sportu, niewykonywanie wymagającej fizycznie pracy). Należy unikać przebywania w środowisku zapylonym, zapobiegać możliwości uszkodzenia operowanego oka oraz stosować przepisane krople do oczu.
Koszty leczenia związane są z wybranym typem wszczepionej soczewki. Cennik soczewek wewnątrzgałkowych znajdziecie Państwo w tabeli obok.
I. Soczewki wewnątrzgałkowe wieloogniskowe (multifokalne)

Soczewka wewnątrzgałkowa trójogniskowa jest unikalną soczewką, która potrafi rozproszyć docierające światło na trzy części, a mianowicie 50% na dużą odległość, 20% na średnie odległości i 30% na małą odległość. Jednocześnie rozwiązuje ona kwestię zakupu okularów do czytania oraz tych do dali. Toryczna wersja tej trójogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej przeznaczona jest dla osób cierpiących dodatkowo na astygmatyzm. Soczewkę tę w szczególności docenią pacjenci, którzy pracują przy komputerze, a także osoby, które nie chcą przez noszenie okularów ograniczać swojej aktywności fizycznej.

Dwuogniskowa (bifokalna) soczewka wewnątrzgałkowa posiada właściwości wspomagające widzenie jednocześnie na małych i dalszych odległościach. Toryczna wersja tej dwuogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej przeznaczona jest ponadto dla osób cierpiących na astygmatyzm.

II. Soczewki wewnątrzgałkowe jednoogniskowe (monofokalne)

Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa, jak sama nazwa wskazuje, poprawia tylko jeden rodzaj wady dioptrycznej. Soczewki wewnątrzgałkowe

Dalekowzroczność (hypermetropia) charakteryzuje się tym, że docierające promienie światła padają za siatkówkę oka, a więc odwrotnie niż w przypadku krótkowzroczności. Obraz więc nie tworzy się na siatkówce i pacjent z tą wadą refrakcyjną postrzega to jako niewyraźne widzenie.

Astygmatyzm charakteryzuje się tym, że rogówka, która jest ważnym elementem układu optycznego oka, nie jest tak samo zakrzywiona we wszystkich swych osiach. Astygmatyzm jest więc problemem osiowym w systemie optycznym oka. Z powodu astygmatyzmu oko nie ma takiej samej łamliwości optycznej we wszystkich kierunkach, w jakich dociera do niego światło. Z tej przyczyny tworzy nie tylko niewyraźny, ale także zdeformowany obraz. Ponadto astygmatyzm może występować jednocześnie z innymi wadami refrakcji.

Starczowzroczność (presbyopia) charakteryzuje się tym, że pojawia się u pacjentów w średnim wieku, po 40. roku życia. Starczowzroczność jest uwarunkowana fizjologicznie. Przy starczowzroczności zdrowe wcześniej oko traci zdolność akomodacji do obiektów w małej odległości. Dlatego pacjenci widzą rozmazany obraz, zwłaszcza podczas czytania gazety, wiadomości SMS lub czytając z ekranu komputera.

Jednoogniskowe dalej dzielą się na:

• toryczne soczewki jednoogniskowe, które jednocześnie leczą astygmatyzm,
• asferyczne soczewki jednoogniskowe, które poprawiają widzenie w nocy, co jest szczególnie przydatne dla kierowców,
• sferyczne soczewki jednoogniskowe, które są powszechnie stosowane i właściwościami najbardziej przypominają naszą naturalną soczewkę oka,
• żółte (fioletowe) soczewki, które chronią siatkówkę przed promieniowaniem UV.

III. Pozostałe soczewki wewnątrzgałkowe

Soczewka fakijna wspomaga widzenie na jednej odległości, w przeciwieństwie do innych soczewek wprowadza się ją do oka, przy jednoczesnym zachowaniu naturalnej soczewki. Soczewkę fakijną można także w każdej chwili usunąć z oka.

Cennik

Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa Zeiss 2 409 PLN
Toryczna jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa 3 654 PLN
Wieloogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa AT.LISA 5 316 PLN
Trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa AT.LISA 6 478 PLN
Toryczna wieloogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa AT.LISA toric 6 645 PLN
Toryczna trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa AT.LISA toric 7 641 PLN
Fakijna soczewka wewnątrzgałkowa Acrysoft CACHET 5 980 PLN
ICL soczewka wewnątrzgałkowa do krótkowzroczności 5 980 PLN
ICL soczewka wewnątrzgałkowa do nadwzroczności 5 980 PLN
ICL toryczna soczewka do astygmatyzmu od 6 312 PLN
LRI rąbkowe nacięcie relaksacyjne przy astygmatyźmie 831 PLN

Lista dostępnych badań

Autorefraktokeratometria

To szybkie bezkontaktowe badanie, wykorzystywane do mierzenia wady wzroku oraz krzywizny rogówki. Jest bardzo proste – polega jedynie na śledzeniu obrazu.

Tonometria

To szybkie bezkontaktowe badanie wykrywające ciśnienie oczne za pomocą strumienia powietrza. Badanie to odpowiednie jest dla profilaktyki jaskry u pacjentów powyżej 40 lat.

Pachymetria

Jest to badanie bezkontaktowe, wykrywające grubość rogówki. Grubość rogówki to dana niezbędna do prawidłowego określenia ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Perymetria

To bezkontaktowe badanie pola widzenia, które dostarcza informacji na temat systemu wzrokowego. Sprawdza ono przerwy w polu widzenia i zaburzenia widzenia obwodowego. Badanie to wykorzystywane jest głównie w profilaktyce, w celu monitorowania przebiegu jaskry oraz w przypadku chorób neurologicznych.

OCT (Optyczna tomografia koherentna)

Badanie siatkówki i nerwu wzrokowego, przeprowadzane w większości przypadków bez użycia kropli. W ciągu kilku sekund wykonuje skan siatkówki i tworzy przekrój dna oka i nerwu wzrokowego. Wykorzystywana jest przede wszystkim w przypadku chorób siatkówki i jaskry. Analizuje warstwy oraz określa liczbę włókien nerwowych w nerwie wzrokowym. Wybrane Centra Okulistyczne OFTEX wyposażone są w urządzenia OCT.

HRT

To kolejne bezkontaktowe badanie nerwu wzrokowego, wykorzystywane do monitorowania przebiegu jaskry. Zdjęcia z wyników badania HRT stanowią podstawę do określenia przebiegu i stopnia zaawansowania jaskry.

Pentacam

To bezkontaktowe badanie przedniego segmentu oka. Wykrywa ono w szczególności prawidłowość krzywizny całej rogówki oraz jej precyzyjną grubość.

IOL Master

To bezkontaktowe badanie, które dostarcza informacji na temat wymiarów oka. Badanie to jest przeprowadzane przed operacją usunięcia zaćmy, przed zabiegami mającymi na celu cofnięcie wad refrakcji, ale także w przypadku monitorowania rozwoju wad refrakcji, nie tylko u dzieci.

Lista dostępnych badań

Mikroskop śródbłonkowy

Jest to urządzenie, które w bardzo krótkim czasie potrafi określić liczbę, kształt i ogólną jakość komórek śródbłonka rogówki. Komórki śródbłonka odpowiedzialne są za odżywienie rogówki oka oraz za jej przejrzystość.

I - trace

Jest to badanie, w którym urządzenie przy pomocy wyświetlacza pokazuje, jak pacjent rzeczywiście widzi. Wykorzystywane jest do badania przedniej części oka. Badanie to jest ponadstandardowe i od 2016 roku jest ono nowością w naszej Klinice Okulistycznej.

Ultradźwięk oka – Hi Scan Sono

Jest to najbardziej zaawansowane urządzenie ultradźwiękowe, które umożliwia lekarzowi dotarcie do miejsc oka i jego okolic, do których zazwyczaj nie sposób dotrzeć nawet przy pomocy urządzeń przeznaczonych do badania wzroku. Jest to nieinwazyjne, bezbolesne i szybkie badanie.

Fundus kamera

Specjalny rejestrator, dzięki któremu można zbadać stan siatkówki nawet bez użycia kropli. Zanotowany stan siatkówki można porównywać z wynikami badań wykonanych w różnym czasie.

Retinomax

Przenośne urządzenie do pomiaru dioptrii w oku, które wykorzystywane jest do badania najmłodszych dzieci lub pacjentów niemobilnych.

Wrażliwość na kontrast

Jest to badanie wzroku, które pokazuje wrażliwość i delikatność detali Państwa widzenia w warunkach słabego oświetlenia. Wysoka czułość kontrastu jest szczególnie pożądana u ludzi wykonujących takie zawody jak kierowca, pilot, dyspozytor, drukarz.

Testowanie funkcji binokularnych

Chodzi o zestaw badań, które testują jakość koordynacji ruchowej obu gałek ocznych oraz widzenie kolorów.

AF – angiografia fluoresceinowa

Badanie AF służy do diagnozowania i oceny stanu dna oka. Badanie to dostarcza informacji na temat przepływu krwi w tylnej części oka.

Cennik

Operacje siatkówki i ciała szklistego

Krwotok do ciała szklistego 4 153 PLN
Zmętnienie ciała szklistego 4 983 PLN
Retinopatia cukrzycowa 3 322 – 4 983 PLN
Odwarstwienie siatkówki 3 322 – 4 983 PLN
Operacja otworu w plamce, operacja błony nasiatkówkowej 3 322 – 4 153 PLN
Operacja obrzęku plamki, VPMD 3 322 – 4 153 PLN
Usunięcie oleju silikonowego 997 PLN

Korekcja powiek (blepharoplastyka, usunięcie nadmiaru skóry powiek)

Powieki górne 1 462 PLN
Powieki dolne 1 628 PLN

Aplikacja iniekcji wewnątrzgałkowych *

Avastin 664 PLN
Lucentis 3 987 PLN
Eylea 3 654 PLN
Triamcinolon 548 PLN
* Podane ceny obowiązują dla wstrzyknięcia do jednego oka.

Inne zabiegi

Kępki żółte (xanthelasma – złogi tłuszczu) górna powieka 332 PLN
Kępki żółte (xanthelasma – złogi tłuszczu) dolna powieka 399 PLN
Gradówka (Chalasion) 332 PLN
Verrucas (brodawki) 249 PLN
Veruka marga 581 PLN
Skrzydlik (Pterygium) 748 PLN
Entropium 748 PLN
Ektropium 748 PLN
Tłuszczyk (Pinguecule) 465 PLN
Cyklokriokoagulacja 714 PLN
Blaszka miażdżycowa (miażdżyca) 166 PLN
Zatyczki do uszczelniania dróg łzowych – PLUGY (cena obu oczu) 664 PLN