Choroby zwyrodnieniowe siatkówki, odwarstwienie siatkówki, zmiany chorobowe siatkówki spowodowane cukrzycą

CHOROBY SIATKÓWKI

Co warto wiedzieć o chorobach siatkówki?

Wśród chorób siatkówki, leczonych przez lekarzy okulistów Kliniki Okulistycznej OFTEX, znajdują się przede wszystkim:
• choroby zwyrodnieniowe siatkówki,
• odwarstwienie siatkówki,
• zmiany w siatkówce spowodowane cukrzycą,
• operacje otworu w plamce żółtej.

W Klinice Okulistycznej OFTEX skupiamy się na związanym z wiekiem zwyrodnieniu plamki żółtej. Choroba ta stanowi najczęstszą przyczynę ślepoty w państwach rozwiniętych. Wykonujemy również peeling błony nasiatkówkowej, operacje otworu w plamce żółtej oraz rozwiązujemy problemy krwotoków do ciała szklistego.
W zależności od stopnia nasilenia choroby, leczenie w większości przypadków wymaga zabiegu chirurgicznego. Niektóre stopnie schorzenia jednak można leczyć także za pomocą leków.

Zabiegi wymagające leczenia chirurgicznego wykonywane są najbardziej nowoczesną techniką chirurgiczną i w znieczuleniu miejscowym. Rana chirurgiczna jest bowiem wielkości tylko 0,6 mm, stanowi więc ona dla Pacjenta tylko minimalne obciążenie operacyjne. Rany chirurgicznej nie trzeba szyć, ponieważ sama się zrośnie.
Choroba ta dotyka głównie ludzi w wieku powyżej pięćdziesięciu lat. Początkowymi objawami tej choroby są zaburzenia widzenia podczas zmierzchu i w półmroku: kolory stają się nie tak wyraźne jak wcześniej, a widzenie staje się jakby nieco zamglone. Pacjenci zwykle przypisują wczesne objawy tej niebezpiecznej choroby normalnemu pogorszeniu wzroku. Jasnym i ważnym sygnałem jest, gdy Pacjent widzi prostą linię jako falistą lub zdeformowaną. Możliwość samodzielnego rozpoznania objawów zmniejsza również fakt, że choroba ta często z początku dotyka tylko jednego oka.

Jeśli nie masz pewności, możesz sam siebie przetestować za pomocą siatki Amslera. Lekarz okulista schorzenie to jednoznacznie stwierdzi badaniem za pomocą metody OCT.

Najważniejsze są profilaktyczne badania kontrolne oczu u lekarza okulisty, które po czterdziestym roku życia należy wykonywać raz w roku. Tylko wczesne wykrycie choroby może zatrzymać jej rozwój, który bez leczenia prowadziłby do utraty wzroku. Leczenie polega na wewnątrzgałkowym zastosowaniu lekarstwa za pomocą wstrzyknięcia do oka.
Obrzęk plamki żółtej to nagromadzenie płynu śródgałkowego na dnie oka. Obrzęk ten zaburza widzenie. Komórki nerwowe obumierają, co prowadzi do stopniowej utraty centralnej ostrości wzroku. Jeśli obrzęk plamki żółtej nie będzie leczony, ostrość wzroku będzie stopniowo, bezpowrotnie maleć.

Leczenie obrzęku plamki żółtej jest możliwe wewnątrzgałkowym zastosowaniem lekarstwa za pomocą wstrzyknięcia do oka, laserem lub zabiegiem chirurgicznym.
Otwór plamki żółtej to choroba dotycząca plamki żółtej - miejsca najostrzejszego widzenia na dnie oka. Miejsce to jest więc najważniejsze dla naszej zdolności czytania, pisania lub kierowania samochodem. Otwór w środku plamki żółtej powstaje na skutek przesunięcia membrany, która znajduje się na powierzchni siatkówki. Otwór ten może rosnąć, mogą również podnosić się jego krawędzie, co powoduje zmniejszenie ostrości widzenia.

W naszej Klinice Okulistycznej OFTEX leczenie otworu plamki żółtej odbywa się poprez wewnątrzgałkowe zastosowanie lekarstwa metodą wstrzyknięcia do oka lub zabiegiem chirurgicznym.

Zabieg chirurgiczny , który ma na celu zamknięcie otworu plamki żółtej i zapobieżenie pogorszeniu stanu, wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Za pomocą metody, nazywanej witrektomią, chirurg okulista usunie ciało szkliste. Komora ciała zostanie następnie napełniona płynem, gazem, powietrzem lub olejem (w zależności od rodzaju choroby), który dociśnie obrzeża otworu do właściwego miejsca.
Odwarstwienie siatkówki powstaje w yniku pęknięcia w siatkówce, pod które dostaje się płyn podsiatkówkowy. Prowadzi to do odwarstwienia siatkówki, które można leczyć wyłącznie operacyjnie. Pacjent dotknięty odwarstwieniem siatkówki często widzi błyski lub cienie przed okiem lub widzi, jakby przed okiem spadały drobinki sadzy.

Lecznie polega na zamknięciu pęknięcia. Lecznie to jest wykonywane za pomocą witrektomii, kiedy po usunięciu ciała szklistego zostanie usunięta również tylna błona graniczna ciała szklistego. Odwarstwiona siatkówka jest następnie przez lekarza przyłączona i zamocowana za pomocą zabiegu laserowego. Przestrzeń ciała szklistego jest następnie grawitacyjnie wypełniona albo gazem, albo olejem silikonowym, który dociska siatkówkę do tylnej ściany gałki ocznej. Po zabiegu konieczne jest utrzymywanie pozycji skłonu do przodu.
Aby uzyskać informacje o koszcie leczenia chorób siatkówki, zapraszamy do kontaktu.